Lịch Học

VeSA Academy | HCM
Lớp HọcWorkshop

Courses

29/6/2020
Khóa Học Facebook Ads

Đào tạo kiến thức chạy quảng cáo Facebook Ads

 

Nguyễn Lê Hoàng Phúc

Marketing Manager, Elepharma

27/6/2020
Khóa Học Thiết Kế Wesbite Bằng WordPress

Đào tạo kiến thức làm website trên WordPress

 

Hồ Hoàng Lâm

Digital Manager, VIB 

Hands-On Workshops

27/6/2020 
Ecommerce Day: Tăng Doanh Thu Hậu Covid-19

Sự kiện về cách vận hành thương mại điện tử sau Covid-19

 

Tôn Nữ Minh Thi

Chief Business Offier, Onpoint

Hợp Tác Với VeSA Academy
Trở Thành Giảng Viên Tại VeSA Academy